Daycare parents are worried about horror character Huggy Wuggy – SÜW

Parents of children in day care centers in the SÜW district are concerned. In circulation a fictional character who can intimidate her offspring. She appears in online videos and is also available as a plush toy. Psychologists warn.

Please sign in to see the article in plain text.

niiredemKnzrm sti gyHgu uygWg oschn nmna.geeomk nMchea nud nug hdurc esni itM ride bn esrnGin and herfncas Znäneh knan dei iugFr esin. dGaeer rea-tKdniK.i

uniFreg ni eiern tgetgenllelis iraibeF kD gelntnrreutvreEt erd dK-iiatKner im rdLikasen iseht ihsc uazd udn äteVr uz ee:nsierisilnibs recenhbti onv dun ibe inerh se ni rniee eetigimuPsrnlets sde shKeeesunelrisucssrsat (a.Ke) Debia eiesptnl chamen inedrK Huggy gyuWg cha,n oenh edi zu ek.nnne

n I dem pieoVslied sti gguyH yWgug enies dre u, Seieegzlp edi in ernie tlnegiltleegs rbkaiF muz eLebn hreaecnw udn hir nnseweU iebner.t suA rde gitelmnes.zu km ilSep sti etis nereggavenm aJrh fua emd rtMak and lehigcnite rüf henilJcgde reieebng, efg tha but eiiwnchszn shcno ni den Eiugnz netlhear.

gywug nnak stäegn abneh kderin sda leep sconh with ni edi eircugtinnh bci, rmgehat iew rde ake tltem.iit se sti uhac as pap asd mnaepotrhs wseehenrrcd kmmmo ui uy ne idne vonbewdK. dei riFgu ni lanel narebF asl Kurz gg, damesta itgbi es.gg, damesta itgbi

ndu uengjn, dei vetl 12 rjhae lta inds, the fofelzili stealingbst, dei SekeonrtMhmcce ndu asd irlegguse nvo ugyhg guywg stluig ee.rncinhse eib neasib, erak nr- dkie dun ciejtrpneecnsh mkklygrpnehnsh annd wiceshnz nud iontFki dcireustenhne kreAn nud eirh Knoegell vno edr iiKlkn rne- diK udn yesdtJuipaichngre neenkn hics glnleeer utg asu mti fheaGrne, dei von leioVsideenp asu ngehe, iewl it ean tpuwSerknch delibh.

ppoPy telaiP, ym ni dem yuHgg uWygg eein rlealuHopt ptile, s tbgi es admittedly eJhcdo aknn eis Elnert nru neie igniteneOur egbn, e gtas knreA. Ihiecrgtw isse, S SSDA NDU Chsi Tim Ned Leahnt Efenb, Ass ITM Eennd Irhe Oftrirnonk ner.dwe lzmua denteiuhlhcrcis ndis dun sda tar uediihclnhtrsec Neirreab.Etv rneau es uzmd.

ekfonilKt utrne ltErne udn nnrrEihIze e erd Kiat im eiKrs in dre gyHug guygW aeklutl heaTm i,ts sit dre brDsuissaifoksedn raoesdtez-eniKVr nhaistriC rerekctS :eirhttebc csloeh alrnibneh edr ttrenhsfaEcl nud huac szwhncei Eentrl dnu Eierhrze uz kt,flonnKie ad nde rbeeetonnff lrnEet woefüVrr nud nuuiSzcenshduglwe tghmace

Erfgaeutubin DSE Flsal Ebha GG, Eteiz Sasd Zagn Vliee Nrdike Ygugh Guygw Hoscn TKane.nn berretteiV Same, Inkd nhoe dsas eetrln ndu eehzrier wtsae oanvd dsurd easibn rkaen. eis udn trennier naad r ssda es meirm weried sehclo tgb.i So nuwred rElnte ni ngrVhgeeeniat rvo rde iFgru ooM wa.gertn Ahuc mit isPenwny

eWi nealtehvr ichs Etnelr rhehtc?gSio ilc mcehan rov ldGrecnsnuuh und iKsta nhtic Hla.t aDs ankn dei ertLeiin edr entiaettnhrscpso iKta in Obc,fhneaf, MezmigtatnaD ermigtnad ahfn gbti se eib mheten we guygh uwygg otf leeiiechwahrcsnd egnunt dun ttrlvaennieA zafeegutig ewr, the end says .eztM

enWn edi sbhgeztnEutercenihiegr metimm,nboke dsas Hugyg yWgug erhmi hcwucaNsh nneie neehkcSrc gaijetgne a,ht osnletl ies ihm Tsrot ndeesnp dun edi ec,rsnhpe tsga kAn.er Es hcau erltenesgnVehlra avrtneibre nr,ewde ewi eis sad laM ahnneld lo,lsnte ennw eis atimd ototikernrnf dw.enre uhAc edr aeK instch nvo vebentenMd.reio eeknni lFla nsotell dne ninrKde mtghcae erwnd.

aDs iajdKegmtenusr bo es gheunedsa onv edm alFl gHuyg uyWgg mit erd anlantMesedit hlzPRdnf-nleaia zu renie ranvnnfesuIalotgt et.

Leave a Comment